Forsikret lån

Alvorlige og uforutsette hendelser kan ramme oss alle. For mange kan slike hendelser bidra til en tøffere økonomisk hverdag. Forsikret billån bidrar til å gjøre din hverdag litt enklere og tryggere.

 Hva dekker betalingsforsikringen

For hovedlåntaker dekker forsikringen de månedlige lånekostnadene med inntil 15.000 kroner hvis du

  • blir minst 50 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • blir 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • får diagnose som er definert som alvorlig sykdom


Ved dødsfall innfris lån til bil, båt og andre kjøretøy med inntil 750.000 kroner.
Ved samlivsbrudd utbetales en engangssum på 25.000 kroner for ektefelle og samboere

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring

  • Du er mellom 18 og 65 år 
  • Du er fast ansatt i minst 50% stilling
  • Du mottar ikke sykepenger, AAP, dagpenger, uføretrygd eller lignede stønader eller erstatning
  • Du har ikke mottatt personlig varsel om arbeidsledighet, eller varsel om permittering er gitt


Hva koster forsikringen:

Pris på betalingsforsikring regnes som en prosentsats av de månedlige lånekostnadene, og betales sammen med lånet.

  • 7,7 % av terminbeløpet på lån til bil, båt og andre kjøretøy


Priseksempel: Betaler du 2000 kroner i måneden på billånet, koster forsikringen kun 154 kroner hver måned.

 

Vilkår og produktinformasjon


Opprettet du betalingsforsikring før 1. mars 2019 - hovedlåntaker
Opprettet du betalingsforsikring etter 1. mars 2019 - hovedlåntaker og medlåntaker
Opprettet du betalingsforsikring etter 1. mars 2023 - hovedlåntaker


Skal du melde inn skade:

Melde skade ved forsikring kjøpt før 1. mars 2019
Melde skade ved forsikring kjøpt etter 1. mars 2019
Melde skade ved forsikring kjøp etter 1. mars 2023