Depositumslån

Skal du leie leilighet men mangler penger til depositum? Søk om depositumslån i dag.

Når du skal leie bolig er det vanlig at utleier krever sikkerhet i form av et depositum. Depositumet er gjerne to eller tre måneders husleie, og settes på en sperret depositumskonto som du og utleier oppretter sammen.

Dersom du ikke har tilstrekkelig med penger kan et depositumslån være en god løsning. Du kan låne inntil tre månedsleier, maks 50 000 kroner, og få inntil 5 års nedbetalingstid. 

Du kan få depositumslån hvis du:

  • er 18 år eller eldre og ikke over 34 år
  • ikke har betalingsanmerkninger
  • har en husleiekontrakt

Søk om depositumslån

Har du behov for depositumskonto?

Depositum sikrer at leietaker betaler husleie og dekker eventuelle skader som påføres boligen. Depositum er et beløp satt på en sperret konto som leietaker og utleier oppretter sammen. Les mer om depositumskonto.